Jakie należy mieć uprawnienia do przewozu osób?

Przewóz osób to bardzo odpowiedzialne zadanie, do którego trzeba podchodzić naprawdę rzetelnie, mając na względzie zdrowie i życie innych osób. Jakie uprawnienia są niezbędne, aby móc wykonywać taki zawód? Czy jest to tylko i wyłącznie prawo jazdy, czy może jakikolwiek dodatkowy dokument?

Uprawnienia wymagane do przewozu osób

Poza prawem jazdy odpowiednim dla danej kategorii pojazdów, niezbędne jest posiadanie licencji. Jest ona konieczna np. w przypadku przewozów busami, czyli takimi pojazdami, które mieszczą na pokładzie nie więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Jak się dodatkowo okazuje, zupełnie inna licencja niezbędna jest w przypadku przewozów taksówkami oraz samochodami osobowymi.

Warunki, które trzeba spełniać, aby przewozić osoby

W przypadku chęci okazjonalnego przewozu osób busami, nie można posiadać zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Warunkiem jest też to, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą dla której chce się wykonywać takie usługi, nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa umyślne. Ogromne znaczenie ma więc w tym przypadku reputacja przewoźnika.

Czas na który otrzymuje się licencję

Warto wspomnieć również o tym, na jaki długi okres czasu można uzyskać taką licencję. Jest to od 2 do nawet 50 lat, przy czym im dłuższy ma być okres ważności takiego dokumentu, tym konieczne jest uiszczenie wyższej opłaty za wniosek. Obecnie jest to 320 zł dla licencji ważnej od 2 do 15 lat oraz 450 zł dla dokumentu, który ma być ważny przez okres od 30 do 50 lat.

Przybliżony okres oczekiwania na licencję do przewozu osób

Na takie uprawnienie do przewozu osób w praktyce zazwyczaj oczekuje się nie dłużej niż miesiąc. Jeśli jednak okres ten ulega wydłużeniu, organ do którego składano wniosek informuje o tym fakcie wnioskodawcę. Organem tym jest w praktyce odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania starostwo powiatowe.

Jak widać w przypadku chęci realizowania przewozu osób konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień, aby takie usługi móc wykonywać zgodnie z prawem.

bus

Kierunki naszych przewozów do Niemiec:

  • Luneburg
  • Hanover
  • Zagłębie Ruhry
  • Berlin
  • Rostock