Czym jest ubezpieczenie na czas przejazdu dla pasażerów?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które może zapewnić wsparcie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w razie śmierci. Dowiedz się, czym jest ubezpieczenie na czas przejazdu dla pasażerów.

Ubezpieczenie na czas przejazdu

Ubezpieczenie na czas przejazdu dla pasażerów może zwiększyć ich poczucie komfortu podczas odbywanej podróży środkiem transportu. Ubezpieczenie to bowiem obowiązuje wyłącznie w konkretnym środku transportu, w tym w busie, autobusie czy aucie, jednak tylko podczas danego przejazdu. Może przy tym obejmować różne rodzaje wypadków ubezpieczeniowych, czyli przewidzianych w podpisanej wcześniej umowie ubezpieczenia zdarzeń losowych, których wystąpienie wiąże się z uzyskaniem odszkodowania lub innego dostępnego świadczenia od ubezpieczyciela. Zakres wypadków ubezpieczeniowych określonych w umowie może być bardzo zróżnicowany, dlatego też osoba zainteresowana powinna przeanalizować dostępne warianty takiego ubezpieczenia i wybrać ten najbardziej dostosowany do swoich potrzeb.

Co obejmuje ubezpieczenie na czas przejazdu?

Ubezpieczenie na czas przejazdu dla pasażerów obejmuje różnego rodzaju wypadki ubezpieczeniowy, które mogą przydarzyć się podczas podróży. Podczas uszkodzenia danego pojazdu, w którym przemieszcza się osoba ubezpieczona, przy tym doznając lekkich lub też większych obrażeń, uzyska się pomoc ubezpieczyciela. Taka pomoc obejmuje opiekę medyczną w zależności od wybranego ubezpieczenia. W wypadku wystąpienia wypadku można liczyć na zwrot kosztów za:

 • przebyte badania,
 • zabiegi,
 • zakup lekarstw,
 • zakup środków opatrunkowych,
 • pobyt w szpitalu,
 • zakwaterowanie osoby towarzyszącej osobie ubezpieczonej podczas hospitalizacji.

Takie ubezpieczenie może również obejmować bagaż podróżny, w tym również pieniądze za jego kradzież, uszkodzenia czy inne zniszczenia.

bus

Kierunki naszych przewozów do Niemiec:

 • Luneburg
 • Hanover
 • Zagłębie Ruhry
 • Berlin
 • Rostock